Klachten reglement

Bent u niet tevreden?   Laat het ons weten !

 

Als u tevreden bent horen wij dat graag natuurlijk.

Maar ook klachten, vragen en opmerkingen zijn directe aanleidingen om onze dienstverlening te verbeteren.

 

Daarom zijn wij heel blij als u met uw klachten bij ons komt.

 

 


Zowel 123immocoach.be als de klant streven er naar om eventuele klachten gezamenlijk, in onderlinge overeenstemming en in redelijkheid op te lossen, rekening houdend met de bepalingen van de Algemene Voorwaarden van 123immocoach.be.


Om dit te bereiken zullen onderstaande 3 stappen worden genomen in het vertrouwen om zo snel mogelijk een oplossing te vinden. Daarom dient de klant een eventuele klacht binnen een redelijke termijn*  aan 123immocoach.be te melden.

  • Klachten kunnen door de klant in eerste instantie via de Contact pagina worden gemeld bij 123immocoach.be.  Wij nemen dan snel contact met u op en trachten binnen 2 weken tot een bevredigende oplossing te komen.
  • Indien u niet tevreden bent over de aangeboden oplossing dient de klacht formeel te worden neergelegd per email aan:  service@123immocoach.be met de vermelding “Formele klacht”.  123immocoach.be zal de formele klacht binnen 4 weken behandelen en de klant een passende oplossing aanbieden.
  • Indien de klant hiermee niet akkoord gaat kan 123immocaoach.be besluiten om in overleg met de klant voor gezamenlijke kosten een bemiddelaar aan te stellen, die zal trachten tot een voor beide partijen bevredigende oplossing te komen. Deze oplossing is zwaarwegend voor beide partijen alvorens artikel 14 van de Algemene Voorwaarden van 123immocoach.be in werking treedt.

*  Als redelijke termijn voor het indienen van klachten wordt beschouwd:

Binnen 30 dagen na het plaatsvinden van de door 123immocoach.be verrichte diensten, of binnen 8 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien de klant aantoont dat hij het gebrek niet eerder kon ontdekken. Bij overschrijding van deze termijnen in redelijkheid verliest de klacht zijn geldigheid.