Eerlijk onderhandelen over de prijs van de woning

VERKLARING


Eerlijk onderhandelen: beide partijen zijn gelijkwaardig.


We willen zowel de koper als de verkoper beschermen tegen "slimme praktijken" en voorkomen dat mondelingen uitspraken leiden tot onterechte verwachtingen en tot welles - nietes  situaties, 

Daarom spreken koper en verkoper af, kort samengevat, dat alleen een schriftelijk bod en acceptatie bindend zijn.

Hierbij gebruiken we de volgende regels:


De koper en de verkoper zijn gelijkwaardig bij de volgende afspraken:


  • De koper en de verkoper spreken af dat mondelinge uitspraken alleen indicatief zijn: een bod en een acceptatie zijn pas geldend als de prijs en alle andere voorwaarden schriftelijk zijn vastgelegd, meestal in een compromis of optie.
    Tot dat moment zijn alle partijen vrij in hun handelen.

  • De koper is niet verplicht een bepaald huis te kopen, de verkoper is niet verplicht aan een bepaalde koper te verkopen. Dit is onafhankelijk van de geboden prijs of de volgorde van de bieders: Zowel de koper als de verkoper zijn vrij in hun beslissing tot de overeenstemming op papier is vastgelegd.

  • De koper mag naar meerder huizen kijken, de verkoper mag met meerdere belangstellenden in overleg, tot met één van hun een compromis wordt vastgelegd.

  • De koper kan onderhandelen met verschillende verkopers, de verkoper kan verschillende belangstellenden tegen elkaar laten opbieden bij toepassing van het eerste punt..


Uiteindelijk bepaalt de belangstelling (vraag en aanbod) in de markt de echte prijs,

dat geldt zowel naar boven als naar beneden.  (zie artikel)Door  de vermelding bij de advertentie en/of uitreiking bij het bezoek accepteren beide partijen deze regels bij de onderhandelingen over dit vastgoed.