Wat betekent de betonstop voor mij?
23 juni 2019 
2 min. leestijd

Wat betekent de betonstop voor mij?

Is de betonstop ook een bouwstop?

 Nee, dat gelukkig niet, maar de betonstop kan voor velen toch grote gevolgen hebben in de toekomst.

Betonstop is de populaire term voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) van 2016. Er zaten echter zoveel haken en ogen aan dit plan, dat de besluitvorming is doorgeschoven naar de volgende Vlaamse regering, na de verkiezingen van 2019.

Het beleid

 Op dit moment wordt zo’n 7,3 hectare per dag open ruimte verhard of volgebouwd. In dat tempo zal Vlaanderen snel volgebouwd zijn.

Het plan BRV (Betonstop) wil dit terugdringen tot 3 hectare per dag in 2025 en tot nul in 2040.
In 2040 moet er dus een evenwicht zijn: geen nieuwe open ruimte volbouwen, vandaar Betonstop.

Bouwen blijft echter wel mogelijk, maar volgens plan:

Dus geleidelijk aan steeds minder bouwen in het buitengebied, meer in de steden en dorpskernen. Steeds minder bouwen op onbebouwde percelen, maar meer renoveren van bestaande panden en dan kleiner bouwen en meer de hoogte in.

De gevolgen voor jou

Hoe moet je nu slim reageren op de plannen? We weten ongeveer wat er aan zit te komen, maar de details zijn nog volstrekt onduidelijk. Op dit moment is het dus heel moeilijk om aan te geven wat voor een ieder de gevolgen zullen zijn.

Toch willen we proberen om je wat handvatten te geven, die je in je overwegingen mee kunt nemen.
De minister zegt in ieder geval, dat iedereen gecompenseerd zal worden op basis van huidig bezit, maar hoe, hoeveel en wanneer is niet duidelijk.

Bezit je nu een perceel bouwgrond in het buitengebied? Goede kans dat hier na 2025 (of in de aanloop al eerder) niet meer gebouwd mag worden. Wacht je dan op de compensatie, of verkoop je het snel aan iemand die nu direct wil bouwen?

Voor een bouwgrond binnen de bebouwde kom is de kans groter dat je mag blijven bouwen, maar niet helemaal zeker. Anderzijds: bouwgrond binnen de bebouwde kom wordt veel waard als er nog steeds gebouwd mag worden.

Bezit je een woning of bebouwd perceel in het buitengebied? In principe zal dit mogen blijven bestaan en kan je het gewoon verkopen, maar als renoveren nodig wordt is er een kans dat men het kan onteigenen. Je krijgt dan compensatie natuurlijk. Anderzijds is een woning buiten in de toekomst steeds schaarser en dus meer waard (als de Mobiscore geen roet in het eten gooit, zie verder).

In dit plan heeft uiteraard een woning of perceel binnen de bebouwde kom de meeste waarde. Men wil stimuleren dat er meer in de steden wordt gewoond. Ook zal in de toekomst de mogelijkheid om hoger te bouwen veel beter worden, bijvoorbeeld voor appartementen. Dat heeft gevolgen voor de waarde van je woning, afhankelijk van de ligging in de stad.

Conclusie

Al met al een wirwar van mogelijkheden, kansen en bedreigingen.

Jouw situatie zal afhangen van:

  • Hoe gaat de wetgeving er precies uitzien. Dit geldt niet alleen voor de Bouwstop BRV,
    maar ook voor de Mobiscore. Gaat dit de waarde van je huis compleet op de kop zetten?
  • Wat beslissen de verschillende overheden over de bestemming van jouw perceel?
  • Wat zijn jouw eigen plannen? (verkopen, zelf blijven wonen, renoveren, appartement bouwen, enz.)

Je kunt nu al een inschatting maken en nu reageren op de toekomst, maar zeker kan je nog niet zijn.

We zullen je in ieder geval hier op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen.

Interessante links over de Betonstop:

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

De betonstop: het einde van een tijdperk?

Over de schrijver
Reactie plaatsen