Is de Mobiscore een kans of bedreiging bij de verkoop van je woning?
24 juni 2019 
2 min. leestijd

Is de Mobiscore een kans of bedreiging bij de verkoop van je woning?

Een Mobiscore voor elke woning:

Voor elke woning in Vlaanderen kan nu de Mobiscore worden opgezocht.
Deze Mobiscore geeft aan hoe goed allerlei voorzieningen te voet of met de fiets bereikbaar zijn.

Er is bij de presentatie echter heel wat beroering ontstaan. De berekening van de score zou allerlei fouten bevatten en de Vlaamse Bouwmeester kwam met het idee om de Mobiscore te koppelen aan vastgoedbelastingen, premies en subsidies. Dit zou grote gevolgen kunnen hebben voor de waarde van woningen op het platteland en de kleinere steden. In de politiek is hierover een heftige discussie losgebarsten. De huidige regeringspartijen lijken het totaal niet eens met de insteek van de Vlaamse Bouwmeester, dus voorlopig blijft de Mobiscore zoals hij bedoeld was: een middel om huiseigenaren  en kopers bewust te maken van de gevolgen van de ligging van de woning voor de mobiliteit.

Wat dat betreft is er eigenlijk niets nieuws onder de zon: De grote immo-websites geven al lang de afstanden aan van de woning naar verschillende voorzieningen.

Bij de keuze van een nieuwe woning houden de kopers rekening met heel veel factoren. Naast de eigenschappen van de woning zelf spelen ook steeds meer de bereikbaarheid en nabijheid van voorzieningen een rol. Mensen worden zich steeds meer bewust van de kosten en de milieugevolgen van hun dagelijkse vervoer. Dat is echter zeer afhankelijk van individueel bepaalde wensen en omstandigheden. Het is niet vast te leggen in een cijfer zoals de Mobiscore.

De een gaat graag naar theater, de ander houdt meer van bezig zijn in de tuin. Ben je gepensioneerd, of heb je een jong gezin? Zijn je ouders hulpbehoevend en moet je een paar dagen in de week hulp geven? Iemand die van thuis uit kan werken of zijn werk heeft in de plattelandsgemeente interesseert zich niet voor de afstand naar de stad. Woon je in de stad maar heb je veel vrienden en familie buiten wonen, of wil je vaak de natuur in, dan heb je als stadsbewoner een probleem.

Allemaal zaken die bepaalde consequenties hebben voor vervoer naar en van je woning.  Voor milieubewuste mensen zijn het factoren, die zij afwegen bij de keuze van een woning. Maar wel allemaal zaken die in de Mobiscore niet tot uiting komen.

Is de Mobiscore dus een kans of een bedreiging bij de verkoop van je woning?

Ik zou zeggen: geen van beide, maar besteed wel aandacht aan de bereikbaarheid.

Voor de individuele afweging is de Mobiscore nogal een nutteloos instrument: een cijfer waar de leek niet van weet hoe het precies tot stand komt en waar deskundigen heel veel vraagtekens bij zetten. Dan heb je veel meer aan de informatie die je krijgt op een Immo-website. Daar vind je gewoon de afstand van je woning tot een aantal voorzieningen. Zonodig kan je dit zelf nog aanvullen.

Heb je je Mobiscore gecheckt? Als deze mooi hoog is, kan je dat natuurlijk noemen in de presentatie van je woning. Toch zal dat niet zoveel impact hebben op de waarde, want alle andere huizen uit de buurt hebben waarschijnlijk dezelfde score. Om dezelfde reden maakt het ook niet zoveel uit als de score laag is.

Wat wel altijd al van belang was om aan te geven bij de presentatie van je woning: hoe zit het met de bereikbaarheid van allerlei voorzieningen, zoals openbaar vervoer, onderwijs, winkels en diensten, ontspanning, sport en cultuur, gezondheid en zorg.

Uit nieuwsgierigheid toch even uw Mobiscore checken?
Dat kan hier:

Over de schrijver
Reactie plaatsen